Groep 5


Rekenen

 In   groep 5   werken we   verder aan het versterken van de basisvaardigheden De tafels tot en met 12 worden  geautomatiseerd. Was het rekenen in groep 4 nog veel uit het hoofd, in groep 5 krijgen de leerlingen inzicht in het cijferend rekenen, te weten optellen en aftrekken tot en met 1000  en vermenigvuldigen.  In de projecttaken besteden we veel aandacht aan meten, geld en klokkijken.   Voor leerlingen die   meer aankunnen is er voldoende extra stof, bv Tijgerpakket en Kien.

Taal

In ons taalonderwijs wordt veel aandacht besteed aan woordenschat, spreekvaardigheid, stellen en spellen. De methode Taal in beeld leent zich hier goed voor. Uiteraard wordt de spelling van de (werk)woorden niet verwaarloosd. Hiervoor krijgen de leerlingen vaste regels aangeleerd. Het stellen (=het opschrijven van je gedachten in goede zinnen en een logische opbouw) wordt gedaan in het stelschrift.

Begrijpend lezen

 Het steeds beter begrijpen van hetgeen je leest, is soms een hele uitdaging. Dit willen we kinderen leren met het vak begrijpend lezen. Om dit te kunnen werken we aan een aantal gebieden:                  · Technisch lezen, een kind dat goed kan lezen, kan de aandacht optimaal op de inhoud richten;           · Leesstrategieën, een aantal manieren om de tekst beter te begrijpen;                                                          · Woordenschat, wanneer je veel woorden kent, wordt het begrijpen van een tekst eenvoudiger;

 Voor begrijpend lezen maken we gebruik van Nieuwsbegrip. Kinderen lezen elke week actuele teksten op eigen niveau en deze worden in de groep besproken. Daarnaast staat elke week ook een strategie centraal.

   Engels

 We gebruiken op school de methode Groove.me. Het is een methode waarin muziek, het zingen van liedjes een belangrijke plaats inneemt om de Engelse taal aan te leren.

Wereldoriëntatie

 De wereldoriëntatievakken zijn verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. We werken nu met losse methodes. Momenteel zijn we ons aan het oriënteren op een thematische methode voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie (de zaakvakken).  

  Creatieve vakken.

Naast de leervakken hebben handvaardigheid, tekenen en muziek onze aandacht. Voor muziek gebruiken wij de methode Metropole op school. Daarnaast worden de muzieklessen een deel van het   De museumcommissie organiseert de excursies naar de Amsterdamse musea.