Plesmanjournaal april 2016 no.2

 • Gemaakt op: 22-4-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

Beste ouders / verzorgers,
En weer is een stukje van het schooljaar afgesloten met waanzinnige Koningsspelen. Alle kinderen hebben ontzettend genoten van de diverse leuke en gezellige spelletjes. Ook de weergoden hebben hun best gedaan om het zonnetje de hele dag te laten stralen over alle kinderen. Nu lekker voor iedereen twee weekjes vakantie waarbij we, de kinderen, de ouders en de school, even kunnen uitrusten en gezellige vakantiedingen kunnen gaan doen. De een gaat weg en de ander blijft lekker thuis, niets hoeft, alles mag, lekker bijkomen. De school vindt het belangrijk om alle ouders te bedanken voor de steun in de afgelopen periode. Het team doet haar uiterste best om zo goed mogelijk de juiste stapjes te nemen en het onderwijs voor de kinderen verder te verbeteren. Maar eerst genieten van een lekkere vakantie. Iedereen heel veel plezier gewenst en kom gezond weer terug op school.
Denk even aan het feit dat op de maandag na de vakantie de kinderen ook nog vrij zijn!!!

Hiephoi, voor alle jarigen: van harte gefeliciteerd!

Miles Koenen, Milan Oostindie, Beau Leeman, Cinthya van Wort, Marijn Middendorp, Vigo Warmerdam, Sterre Wieringa, Bo van Haeften,  Jasper de Jong, Marlu Quirijnen, Rijk Schaefers, Estelle Kuijper, Lisa Smedicus, Jim Bogaard, Yuri van der Gaag, Vigo Harte, Sam Stoeltie, Feline van den Berge,Mini Nijman, Patrick de Greef, Ruïz Perk, Maaike Holscher, Anastazia van Leeuwen, Erik Stouthart, Dean Maas.

Kwaliteitsverbetering
In de MR-vergadering van dinsdag jl. hebben we gesproken over het Ontwikkelplan dat is opgesteld voor het traject van kwaliteitsverbetering voor de periode maart 2016 – juni 2017. Dit plan is voorgelegd aan de inspectie en de inspectie heeft er vertrouwen in dat de school in maart 2017 weer voldoende kwaliteit laat zien als zij in  staat is dit plan uit te voeren. De MR is ook akkoord met het plan en wijst erop dat het van belang is dat de communicatie met ouders over de voortgang regelmatig plaatsvindt. Dat was ook met u afgesproken, dus hier de tweede bijdrage van onze kant.

Alle lesobservaties zijn gedaan en dus konden we de stand van zaken op maken: de leraren hebben hun eigen score bekeken en die van hun collega’s. Gezamenlijk stelden we vast dat er al veel geleerd is in 6 weken tijd en ook dat we nog wat stappen te zetten hebben. We constateren dat het team snel leert, ook goed om hulp kan vragen en de feedback die ze krijgen ook snel om kunnen zetten in handelen. De ontwikkeling kan op deze wijze snel gaan! De leraren van de groepen 8 werken met de leerlingen hard aan het versterken van noodzakelijke kennis; de leerlingen zijn daarbij betrokken. Zij kunnen aangeven wat zij nog beter willen leren om de overstap naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken. Hun motivatie is daardoor ook enorm toegenomen. 
In de groepen  3 en 4 is de aandacht gericht op het technisch lezen en dan vooral op de snelheid daarvan. Leerlingen oefenen met bv. zandlopers om hun snelheid op te voeren. Als je sneller kunt lezen heb je n.l. meer tijd voor het begrip: voor wat je leest! De groepen 5, 6 en 7 zijn heel gericht met rekenen, begrijpend lezen en spelling bezig.
En ook in de groepen 1/2 zijn de leraren gerichter met hun thema’s bezig. Het werken op verschillend niveau, zodat alle leerlingen in beeld komen, wordt meer en meer zichtbaar.
In mei doen we weer een rondje lesobservaties en daarvoor zijn ook doelen gesteld. De leraren werken samen om hun lessen nog beter af te stemmen, ook op leerlingen die extra aandacht nodig hebben. We zijn benieuwd hoe groot de vooruitgang is in mei! 

Tijdens de studiedag van 9 mei besteden we ook aandacht aan de onderlinge communicatie. Hoe spreek je elkaar aan, geef je feedback aan elkaar en communiceer je vanuit respect met elkaar en benoem je je gevoel, zodat je echt contact maakt? Dat leren we allemaal!
En dat betekent dat ook de communicatie met de ouders de aandacht krijgt.
Ons plan is begin juni een ouderavond te organiseren over die communicatie: geven we elkaar wel voldoende complimenten, luisteren we goed naar elkaars wensen? Respecteren we elkaar wel voldoende? We zijn immers partners in opvoeding en hebben elkaar dus nodig! 

In het volgende bulletin meer hierover!

Thea Rentenaar, projectleider kwaliteitsverbetering en
Ron van Lijf, directeur a.i.

Raad de Plesman

Een vernieuwd Plesmanjournaal, een nieuwe rubriek en onder de Plesmannen en vrouwen nu al een geliefd onderwerp. Elk Plesmanjournaal zal een medewerker van school zich voorstellen aan de hand van een beschrijving van zijn / haar eigen basisschool tijd met een jeugdfoto uit die tijd. Wij zijn benieuwd of jij kunt raden om wie het gaat!

Ik was nog geen vier jaar, maar ging al naar klas 1 van de kleuterschool. Dat was de Narcis Queridoschool. De kleuter- en basisschool zaten wel in hetzelfde gebouw, maar het waren nog twee aparte scholen met in het midden twee dichte, glazen deuren. In klas 1 en 2 was het erg leuk en gezellig, maar de grote school, aan de andere kant van die deuren, zag er spannend uit en maakte mij erg nieuwsgierig.
Rond mijn achtste jaar ging ik naar een andere school dichter bij huis, de Admiraal de Ruyterschool. Waarschijnlijk is daar mijn interesse voor het vak van leraar ontstaan; het was een leuke tijd. In groep 6 kwam mijn juf om de paar weken op woensdagmiddag gezellig zuurkool eten (met een korstje). Ze knipte dan meteen de nageltjes van mijn konijn “Rakker”, want dat durfde ik niet. 
In de pauze was ik altijd aan het voetballen (ik “mocht” op keep want ik had daar weinig talent voor), maar na schooltijd ging ik op stijldansen bij “Bonel” en zwemmen bij Zwemvereniging Admiraal de Ruyter (ZAR). Dat heb ik toen een aantal jaren gedaan.

Op de foto zie je mij, na een dagje Artis. Dat was met mijn oudere broer en moeder, want mijn ouders waren net gescheiden. Ik heb aan dat uitje nog steeds goede herinneringen.


GGDFlits         Een teek, pak ’m beet! 
Aan het begin van de lente komen de teken weer tevoorschijn. Teken kunnen overal in de natuur voorkomen. In het gras, de duinen, in bossen, parken, plantsoenen, maar ook in je eigen tuin. Teken kunnen zich overal vastbijten, maar hebben voorkeur voor knieholtes, liezen, bilnaad, oksels, nek en achter de oren.
Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán je ziek maken als de teek lang vastgebeten in uw huid zit. Geef de teek dus geen kans. Een tekencontrole nadat je in het groen bent geweest, is een kleine moeite maar erg belangrijk. Heeft een teek je toch te pakken, dan kun je hem eenvoudig zelf verwijderen.
Voor meer info kijk op www.rivm.nl/lyme, www.ggdkennemerland.nl, download tekenbeet-app of speel samen met je kind de game teek control

DE LEERPLICHTAMBTENAAR!!!
Vanuit de leerplichtambtenaren van de gemeente kwam het bericht om alle ouders nogmaals te wijzen op de extra (luxe) verzuim/vakanties. Extra vakanties buiten de normaal geplande schoolvakanties, vanwege bv het goedkoper zijn, is niet toegestaan. Extra verlof buiten de vakanties/vrije dagen om dienen netjes aangevraagd te worden en worden met een goede (wettelijke) reden gewoon toegestaan. Anders is het voor de school niet toegestaan dit verlof te verlenen!

Belangrijke data
 •  9 mei: studiedag
 • 10 mei: start verkeersproject groep 1-2
 • 11 mei: brandpreventie groepen 7 en 8
 • 13 mei: praktisch verkeersexamen groepen 7, dus … fietsen mee


Het volgende Plesmanjournaal verschijnt op vrijdag 20 mei 2016.​​Hiephoi, kwaliteitsverbetering en Raad de Plesman.​

Foto's

Video's

Meer informatie