Plesmanjournaal augustus 2015

  • Gemaakt op: 28-8-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Iraida Clare
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​​​​​Beste ouders,

Na een hopelijk mooie vakantie is de school alweer twee weken in bedrijf. Langs deze weg wil ik alle nieuwe ouders van harte welkom heten op onze school.
In deze eerste weken staan er altijd een groot aantal evenementen op de kalender die ieder gezin heeft ontvangen, zoals o.a. de schoolfotograaf, de schoolreisjes en het schoolfeest.

Vanaf dit schooljaar beschikt de school ook over een wifi netwerk. Op deze manier kan er in de groepen ook met een laptop gewerkt worden.

U heeft al in verschillende e-mails van de oudervereniging kunnen lezen dat wij dit schooljaar met klassenouders willen starten. Deze (twee) ouders per groep zijn de eerste aanspreekpunten voor de groepsleerkrachten als zij extra ondersteuning willen hebben tijdens een activiteit.

Vorig jaar hebben de leerlingen de rapportmap mee naar huis gekregen. Graag wil ik u verzoeken om deze map de komende week weer bij de groepsleerkracht in te leveren.

Op pagina 3 stelt Irma Fonville zich als nieuw MR-lid (ouder geleding) aan u voor.

Verjaardagen

Stian Kuiper, Sasha Roest, Milou Leijenaar, Marcel Wilhelmi, Dylan Vink, Melis Matti, Danique Wals, Denzel van Leeuwen, Sandra Khadka, Bor de Waal, Sam Louman, Bento Lucas Arán, Stijn Vermast, Nick Wiesener, Luna van ’t Wout, Thimon Holla, Milo Tilstra, Naïm Rayan Amzdar, Olivier Lowie, Hugo Leijenaar, Brad Sy-A-Foek, Emma de Vries, Jaydee Roele

Uit de school geklapt…nieuw lid MR

Beste ouders, leerkrachten en overige betrokkenen,


Met het schooljaar 2015-2016 zal ik als nieuw lid zitting nemen in de MR (oudergeleding) van de Plesmanschool. Er is mij gevraagd mij te introduceren in het eerste Plesmanjournaal van het nieuwe schooljaar. 

Mijn naam is Irma Fonville en ik ben moeder van twee (per september) schoolgaande kinderen. Finn start dit nieuwe schooljaar in groep 4 en Lisanne gaat naar groep 1. Ik heb mij kandidaat gesteld voor de MR omdat ik het belangrijk vind dat de door de wet geboden ruimte voor inspraak en advies m.b.t. schoolaangelegenheden benut wordt. Het biedt de mogelijkheid om in het belang van het kind en/of ouders met de schoolleiding van gedachten te wisselen bij ontwikkelingen waar de school mee te maken heeft of krijgt en te nemen directiebesluiten. Weliswaar met de gedachte dat de MR en de schoolleiding uiteindelijk hetzelfde doel nastreven. Mijn focus de komende drie jaar richt zich op het hebben (behouden) van een veilige en stimulerende leeromgeving voor het kind. 

Wat mijn achtergrond betreft: als auditmanager ben ik reeds vele jaren werkzaam bij (voorlopers van) de Auditdienst Rijk, behorende tot het Ministerie van Financiën te Den Haag. Deze dienst draagt zorg voor de uitvoering van (financiële, IT en beleidsmatige) onderzoeken in opdracht van en ten behoeve van de vele bestuurders binnen de gehele Rijksoverheid. Daarnaast vervul ik al zo’n 7 jaar diverse functies in de ondernemingsraad van deze dienst (en haar voorlopers) en zit ik al enkele jaren in de oudercommissie van het KDV/BSO de Zevensprong in Badhoevedorp. 

Mijn wens is dat ouders de MR actief (blijven) informeren of inzetten met betrekking tot bepaalde thema’s, onderwerpen of ontwikkelingen die zij belangrijk vinden. We zijn namens jullie in gesprek met de schoolleiding over zaken die jullie kinderen aangaan  Belangrijk genoeg lijkt me!

Irma Fonville

Verkeersplein 

Op vrijdag 11 september wordt er op het parkeerterrein van Pancratius weer een verkeersplein opgebouwd. De groepen 4 t/m 6 gaan deze dag weer hun behendigheid testen. Tussen 9.00 en 15.00 gaat iedere groep 1 uur naar het plein. Schema volgt nog.


Oudervereniging

Op maandag 31 augustus en dinsdag 1 september zijn de leden van de oudervereniging voor de start van de informatieavond tussen 18.45 en 19.00 uur op school aanwezig om iets aan u te vertellen over de activiteiten die wij organiseren.

Schoolreisjes:
Vrijdag 4 september: groep 1-2 naar de Goudvis
Groep 3-4 naar het Dolfinarium

Vrijdag 11 september:  Schoolfeest

Vrijdag 18 september: groep 5-6 naar Dierenpark Amersfoort
Groep 7-8 naar Walibi

OPROEP KLASSENOUDER
Voor de groepen 1-2B, 1-2C, 3A en 7A zijn wij nog op zoek naar één of twee klassenouder(s).

Sponsor gezocht

Wij zijn nog op zoek naar een sponsor voor onze schoolkrant. Voor € 150 per schooljaar staat uw bedrijf op A4 formaat 4 keer in de schoolkrant (in kleur) en in ieder Plesmanjournaal. Aanmelden bij Willem Elsnerus: plesman.info@askoscholen.nl 

​Een nieuw schooljaar.​

Foto's

Video's

Meer informatie