Gym

Wij geven een deel van onze lessen volgens het circuitmodel. Dat wil zeggen dat tijdens de les verschillende vormen van bewegen of samenspelen tegelijk in de zaal zijn uitgezet. De kinderen zijn verdeeld in groepjes en gedurende een bepaalde tijd is elk groepje met een bepaald onderdeel bezig. Daarna wordt er van onderdeel gewisseld. 

Het rooster voor de gymlessen wordt bekend gemaakt op de eerste schooldag. De dagen dat wij gymmen zijn voor: 
  • Groep 1-2: elke dag in de speelzaal (bij slecht weer)  
  • Groep 3-8: Volgens rooster 2 keer per week (zie rooster op onze website) 
 
Voor de leerlingen uit groep 1 en 2 gelden de volgende afspraken: de gymspullen worden voorzien van naam in een tas op school in de gymkist gelegd. De gymschoenen bevatten een sluiting van klittenband of elastiek, liever geen veters. 

Kinderen van de groepen 5 t/m 8 mogen na afloop van de gymles kort douchen. Zij moeten dan wel zelf een handdoek en badslippers bij zich hebben en er voor zorgen dat zij gelijk met de andere leerlingen van de klas klaar zijn met aankleden. Leerlingen die willen douchen moeten dat aan het begin van de les aangeven bij de leerkracht. 

Wie geen gymspullen bij zich heeft in de onderbouw, gymt in zijn/haar ondergoed. In de bovenbouw wordt dan niet gegymd. Indien een leerling om een of andere vaak medische reden niet mee mag gymmen, dient er altijd een briefje mee genomen te worden. 
In verband met de hygiëne, het voorkomen van voetwratten en met het oog op de veiligheid van de kinderen is het verplicht dat de kinderen tijdens de lessen bewegingsonderwijs gymschoenen dragen. Deze mogen geen zwarte zolen hebben. 

Verder gaan de kinderen gekleed in sportkleding. 
Deze kleding wordt meegenomen in een deugdelijke tas. Het is niet de bedoeling dat de kleding op school blijft hangen tot de volgende les (groep 1 en 2 uitgezonderd). Wij raden de kinderen aan om die dag zo min mogelijk kostbaarheden (ringen, armbanden, etc.) bij zich te hebben.