Info Luizencontrole

​​​​​​Deze pagina bevat informatie over de hoofdluiscontrole op de Dr. Plesmanschool

Doelstelling
Jaarlijks krijgen in nederland ongeveer 240.000 kinderen op de basisschool te maken met deze jeukende parasiet. Dit wil zeggen dat ongeveer 15% van alle kinderen tussen de 4-12 jaar besmet worden met hoofdluis.
De doelstelling van de Dr. Plesmanschool is om, met structurele controles, het aantal besmettingen te verminderen.

Verantwoordelijkheid van de ouders
Ouders zijn zelf verantwoordelijk dat hun kinderen zonder luis naar school komen. School biedt alleen ondersteuning. Wij adviseren alle ouders om liefst wekelijks, maar in ieder geval aan het eind van elke schoolvakantie de hoofden van hun kinderen te controleren op hoofdluis met een luizenkam/netenkam om er zo voor te zorgen dat ze hoofdluisvrij naar school komen.

School Luizencoördinator
De school luizencoördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de luizencontroles en aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Algemeen
  • De luizencontrole wordt (in principe) gedaan door min. 2 luizenouders per groep. Iedere groep heeft zijn eigen luizenouders.
  • Alle ouders wordt verzocht om de avond voor de controle zelf thuis de eigen kinderen te controleren.
  • Luizenouders hebben alleen een controlefunctie.
  • Een luizenouder blijft te allen tijden discreet, de resultaten van de controle worden alleen met de leerkracht en School Coördinator Hoofdluis gedeeld.
Planning controles
  • Alle klassen worden tegelijk (dwz in dezelfde week) gecontroleerd.
  • De school luizencoördinator communiceert de kalender voor het hele schooljaar aan het begin van het jaar (zie Dr. Plesmanschoolkalender)

Voor meer informatie zie de artikelen onderaan deze pagina.​