Trakteren

Wanneer een kind jarig is, mag het op school trakteren. Gelukkig zien we daarin een gezonde ontwikkeling. Eén leuke traktatie doet vaak meer dan een heel grote hoeveelheid. We hopen dat wij deze ontwikkeling zo kunnen houden.  

De traktatie moet aan de volgende regels voldoen: 
  • Het moet eetbaar zijn. (b.v. geen pennen, sleutelhangers of iets dergelijks) 
  • Bescheiden van hoeveelheid (b.v. geen grote zakken chips of snoep) 
  • Bij voorkeur “gezond” 
Wij hebben voor het uitdelen in de andere gro​epen de volgende afspraak gemaakt: de jarige mag uitdelen in zijn eigen groep en bij de juf of meester die één jaar onder en één jaar boven zijn/haar eigen groep zit en op de zelfde verdieping zit. 
Ook mogen kinderen even langskomen bij de vakleerkrachten, de Intern Begeleider en de directie.