Verzekering

Het schoolbestuur is verzekerd voor alle aansprakelijkheid in de zin van de wet, niet alleen op school tijdens de lesuren, maar ook bij alle schoolactiviteiten, dat wil zeggen tijdens overblijven, schoolreisje, sportdagen, etc. Dit betekent echter niet dat het schoolbestuur zich aansprakelijk acht voor vermissing, schade aan kleding of andere eigendommen van de kinderen c.q. de ouders. Alleen bij grove nalatigheid kan het bestuur in een dergelijk geval aansprakelijk worden gesteld. Toch komt schade aan brillen, kleding of tanden voor. Deze schade is dus niet gedekt bij bovengenoemde verzekering. Deze schade dienen de ouders onderling via hun eigen WA-verzekering te regelen. 

Soms vragen wij ouders te rijden tijdens excursies. Uiteraard zijn wij blij met de spontane hulp van uw kant, maar wij willen u er toch op wijzen, dat u dan in het bezit moet zijn van een inzittenden- verzekering voor voldoende personen.