Bestuur

​​​De Dr. Plesmanschool maakt deel uit van de ASKO: de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs. De ASKO is een stichting voor katholiek primair onderwijs in Amsterdam en omstreken, met zo'n 1000 personeelsleden en 9300 leerlingen. De ASKO vormt het overkoepelende schoolbestuur van onze school. De ASKO ondersteunt onze school bij het uitvoeren van onze doelstellingen en taken. Onze regiomanager is dhr. J.W. van Schendel. 

Bezoekadres:  Kalfjeslaan 380 
1081 JA Amsterdam 
T 020-3013888 
F 020-3013860 
Postadres: Postbus 87591 
1080 JN Amsterdam