OV

​​Vaak wordt aan de leden van de oudervereniging gevraagd wat wij zoal doen.
Hieronder kunt u lezen wat wij zoal in een jaar doen. ​

​​​Wat doet de Oudervereniging (OV) voor de Plesmanschool? 

U betaalt ouderbijdrage per jaar per kind en daarvan gaat het grootste deel naar de schoolreisjes, zoals het vervoer met bussen en de tot toegang. Daarnaast zorgen wij voor de Sinterklaas met de pieten, helpen de Sint met de cadeaus en zorgen voor de versnaperingen. Ook wordt de school in Sinterklaassfeer gebracht, gelukkig altijd met hulp van ouders. Met Kerst wordt de school ook weer versierd, wederom met hulp van ouders en die hulp hebben wij ook altijd hard nodig. Ook met kerst zorgen wij weer voor een 10-uurtje en staan wij ’s avonds (tijdens het diner voor de kinderen) op het schoolplein met de kraam met chocolademelk, soep etc. Met het geld dat we hieraan verdienen, betalen we de boodschappen. 

In de 1e week van het schooljaar komt de schoolfotograaf mooie foto’s van uw kinderen maken en de OV zorgt voor een soepele doorstroming van alle klassen en dat ook de broers/zussen op de foto gaan. Voor het project Schoenmaatje zorgen wij dat alle ingeleverde schoenendozen bij het verzendhuis komen. 

We regelen bij de paaslunch de placemats, servetten, bestellingen van brood en matzes e.d. en zorgen voor de shirts en broekjes bij het schoolvoetbal. Ook de avond 4-daagse wordt door de OV namens de school geregeld met de wandelbond. Zo bestellen wij de medailles, zorgen voor alle inschrijvingen en regelen het drinken en de koek tijdens de loop. Deze € 6,- aan deelnamekosten moeten apart betaald worden omdat niet alle kinderen meelopen en we dit daarom niet van de ouderbijdrage kunnen afhalen. 

Bij de musicalavonden staan wij achter de bar en verzorgen de koffie, thee, het glaasje wijn en de lekkere hapjes. U betaalt hiervoor een klein bedrag. De OV betaalt de zaalhuur en ook het restant aan consumpties. De jaarboeken die alle leerlingen ontvangen uit groep 8 bij de musical, worden door de OV betaald. Ook legt de OV een bedrag bij voor het schoolkamp voor groep 8. 

De OV heeft ongeveer zeven keer per schooljaar overleg met de directeur, Pieter de Kool, van de school. Deze overleggen zijn openbaar. Data voor de overleggen zijn terug te vinden op de schoolkalender. De notulen van de overleggen zijn terug te vinden op de OV pagina.
​ 
Hoe bereikbaar? Ieder jaar staan wij op de informatieavond in september in de hal bij de hoofdingang om vragen te beantwoorden en daar kunt u ook altijd het financiële jaarverslag inkijken. Heeft u vragen over de OV in het algemeen, over iets dat in de OV is besproken of wilt u dat een bepaald onderwerp in de OV besproken wordt? Mail dan naar ovplesman@hotmail.com. U kunt ons uiteraard ook persoonlijk aanspreken. 
Wie zitten in de OV? Christel Fokker voorzitter, Marcia Kemper penningmeester, Suzanne Slendebroek secretaris, Rianne Cuppe, Gaby Vink, Narayda Velardi en Romy Nijman. ​​​​


 Notulen