TSO Beleid

 • Gemaakt op: 1-1-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Iraida Clare
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​

Beleid TSO op de Dr. Plesmanschool
 • De pauze tijdens de tussen schoolse opvang duurt 45 minuten
 • De leerkracht eet in de klas met de kinderen en brengt ze daarna naar het schoolplein.
 • Op het schoolplein wordt tijdens het half uur buitenspelen door een aantal (vaste, betaalde) ouders gesurveilleerd. Daarnaast zijn er 3 overblijfcoördinatoren die dagelijks aanwezig zijn. Aan het eind van de pauze haalt de leerkracht de kinderen weer op vanaf het plein.
 • Aan het eind van het schooljaar wordt er een oproep gedaan voor nieuwe ouders voor het volgend schooljaar.
 • Er is een apart reglement voor de pleinwachtouders
 • De kosten voor de TSO zijn € 85,00 per leerling per schooljaar (2018-2019). De ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een betalingsverzoek. Het bedrag moet uiterlijk 1 januari van dat schooljaar op de rekening van de TSO zijn gestort.
 • Ouders die het gehele schooljaar geen gebruik van de TSO willen maken moeten dat aan het begin van het schooljaar schriftelijk bij de groepsleerkracht aangeven.
 • Het is niet mogelijk om incidenteel van de TSO gebruik te maken.
 • Alle pleinwachten dienen een “Verklaring Omtrent Gedrag” op school in te leveren.
 • Tijdens de TSO hanteren wij een regenbeleid (zie regenbeleid TSO)
De tijd van de middagpauze verschilt per groep (vanaf 12.00 uur)

​Het beleid van de Dr. Plesmanschool.​

Foto's

Video's

Meer informatie