TSO

Op de Plesmanschool houdt een vaste groep vrijwilligers (waaronder veel ouders) toezicht tijdens de middagpauze. Dit is een fijne en relatief goedkope oplossing. De kinderen en de ouders kennen elkaar en daarnaast kunnen de leerkarchten en overblijfouders eenvoudig overleggen.

In de documenten kunt u lezen hoe wij dit doen.​​ Tevens hebben wij een plan opgesteld hoe te handelen bij ongevallen, die treft u hier naslag_hoe_te_handelen_bij_ongevallen_boek_versie​_20072008.pdf

 Bijlage(n)