Het klimaat van de school

​Niet alleen in het leren willen wij ons onderscheiden van een andere school. Ook in de omgang met de kinderen en met elkaar hopen wij dat bijzondere waar te maken. 

Aandacht hebben voor elkaar, opkomen voor elkaar, elkaar helpen zijn in de meeste gevallen dagelijkse gebeurtenissen. 

Wij willen de situatie niet mooier maken dan hij is. Ook bij ons op school worden kinderen gepest, komen kinderen niet altijd aan hun trekken. Daar zijn wij eerlijk in. Maar wij proberen er wel wat met elkaar aan te doen. Wij gebruiken hiervoor de Kanjertraining, een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. (Zie www.kanjertraining.nl​ ). Kinderen leren om met hun eigen en andermans gevoelens om te gaan, begrip te hebben voor elkaar en vooral te stoppen met pesten of leren stoppen met slachtoffer zijn. Er zijn lessen voor alle groepen. Ook tijdens de lessen Identiteit wordt daar o.m. middels de bijbel aandacht aan besteed. Een citaat uit de les: 

“Wat moet je doen om gelukkig te worden? Wat is dat eigenlijk: ‘geluk’? Is dat voor iedereen hetzelfde? Kun je iemand anders gelukkig maken? En wat is het verschil tussen ‘geluk hebben’ en ‘gelukkig zijn’?” 
Hemel en Aarde (een methode godsdienst/levensbeschouwing), probeert daar op een sprankelende, verrassende en inspirerende manier antwoord op te geven. ​