Protocol grensoverschrijdend gedrag

​​​​​Om het goede klimaat binnen school te waarborgen hebben wij een protocol grensoverschrijdend gedrag. Hierin staat beschreven wat wij doen in verschillende situaties waarbij sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Protocol grensoverschrijdend gedrag.pdf