Actief taal en rekenen leren

In de ochtend leren de kinderen met name de basisvakken (taal, rekenen, begrijpend lezen, lezen, etc.).

In groep 1 en 2 wordt er geleerd aan de hand van thema's. De kinderen leren op een gerichte wijze waarin spel een belangrijke plaats inneemt.

In groep 3 t/m 8 leren de kinderen deze vakken met recente methodes.

In onze lessen van groep 1 t/m 8 besteden we onder andere aandacht aan:

  • Instructie op maat, wanneer je een leerdoel al beheerst zal de instructie korter en wellicht uitdagender zijn;​
  • Oefening op maat, kinderen die andere oefening nodig hebben, krijgen dit middels aangepast werk of in de dag- of weektaak aangeboden;
  • De eigenschappen/competenties van eigenaarschap zijn verwerkt in de weektaak.
Meer informatie over onze manier van werken is te lezen in de schoolgids of onder het kopje groepen.