Vaardigheden leren die je helpen te leren

We maken kinderen stapsgewijs eigenaar van het leerproces.

Op de Plesmanschool hebben we met de kinderen, de ouders en het team tien vaardigheden/eigenschappen gekozen die invloed hebben op het eigenaarschap bij het leerproces.

De 10 aandachtspunten voor het leren zijn:

poster overzicht eigenaarschap klein.jpg

Deze punten hebben een vaste plek in ons onderwijs vanaf groep 1. Ongeveer elke twee weken staat een punt centraal. De leerkracht houdt een klassengesprek over het onderwerp, bespreekt met de kinderen waar ze dit punt tegenkomen en wat hier lastig aan zou kunnen zijn. Zo krijgen deze vaardigheden echt een plek in het onderwijs en mogelijk in de startgesprekken die de kinderen met hun ouders/verzorgers en de leerkracht houden.

We merken bijvoorbeeld dat kinderen zich steeds bewuster worden van hun leerhouding en dat ze hier zelf invloed op kunnen uitoefenen. 

Kinderen leren hierdoor te leren!