Betekenisvol leren over de wereld om je heen

​Dit jaar zullen de kinderen van groep 3 t/m 8 de zaakvakken (waaronder aardrijkskunde en geschiedenis) binnen een thema gaan leren. We starten dit jaar met projecten uit Blink Wereld en uit het International Primary Curriculum (IPC). Tijdens deze projecten zal er een aantal middagen per week op deze manier gewerkt worden. 

Reden om meer thematisch in de middag te werken is:

  • Grotere betrokkenheid van de kinderen;
  • Het beter kunnen aanleren van 21e eeuwse vaardigheden zoals onderzoeksvaardigheden;
  • Meer ruimte geven aan de interesses van de leerlingen.
Volgend schooljaar willen we het aantal projecten verhogen en verder gaan met of Blink Wereld of het IPC.