Nieuwsbrief 1

 • Gemaakt op: 25-8-2015 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​​​​Goede start
Zes weken vakantie zijn voorbij en de eerste schoolweek is alweer achter de rug. Wij hopen dat u en uw kind(eren) een goede vakantie hebben gehad.Wij hebben in ieder geval weer zin om te beginnen en er weer een goed schooljaar van te maken. Een speciaal welkom voor onze nieuwe leerlingen en hun ouders, dat jullie je maar snel thuis mogen voelen op onze school.

Startgesprekken
In de nieuwsbrief van 2 juni vorig jaar hebben wij u uitvoerig geïnformeerd over de veranderingen dit schooljaar. Een van de veranderingen is dat wij volgende week startgesprekken van een half uur hebben met u. Als u zich nog niet heeft ingeschreven voor de datum en/of tijd, dan willen wij u vragen dit spoedig te doen. Bij de groepsleerkracht vindt u de lijst waarop u kunt aangeven wanneer u komt. Het is echt de bedoeling dat alle ouders zich inschrijven.
Een aantal zaken die wij graag met u bespreken:
 1. Wat is er leuk en sterk aan uw kind en waarvoor heeft uw kind belangstelling?
 2. Hoe ervaart uw kind het naar school gaan? Hoe heeft uw kind de eerste twee weken ervaren?
 3. Wat vindt uw kind moeilijk of lastig op school? Waar is uw kind goed in?
 4. Zijn er punten waar u zich zorgen over maakt met betrekking tot uw kind?
 5. Zijn er bijzondere situaties of gebeurtenissen in uw gezin (geweest) die voor de leerkrachten goed zijn om te weten?
 6. Heeft uw tips voor de leerkrachten voor de aanpak van uw kind op school?
 7. Wat kunt u doen om er voor uw kind een goed jaar van te maken?
 8. Welke verwachtingen heeft u voor het komende schooljaar van de leerkrachten en de school?
 9. Wat heeft u, als ouder, nodig om er een goed schooljaar van te maken?

Waarom geen avonden meer?
De leraren zijn afgelopen jaar geconfronteerd met een nieuwe cao. Het voert natuurlijk te ver om deze helemaal met u te delen. Deze cao geeft in ieder geval aan dat elke leerkracht niet meer dan 40 uur per week mag werken. (parttimers naar rato). School moet elke leerkracht compensatie geven als deze meer dan 40 uur per week werkt. Deze compensatie moet plaatsvinden tussen twee schoolvakanties in. (dus binnen acht weken: tijd  tijdens grote vakantie en herfstvakantie is ongeveer acht weken)
De vorige cao werkte met uren op jaarbasis en deze nieuwe cao met uren op weekbasis. ”Vroeger” konden de leerkrachten compenseren 
tijdens de vakanties van de kinderen.
Door de nieuwe cao-maatregel is dit niet meer
mogelijk (de leerkrachten hebben daarom nu anderhalve week minder vakantieuren).
Om de nieuwe cao betaalbaar te houden voor school hebben wij samen met de MR er voor gekozen om de avonden te verminderen en de startgesprekken in de middag te laten plaats vinden.

Informatie
Graag willen wij, net als voorgaande jaren, u erop attent maken dat u altijd bij de leerkrachten terecht kunt om te praten over de gang van zaken in de groep en over de vorderingen van uw kind. Wij vinden het zeer belangrijk dat u komt, zodat wij weten wat er bij u speelt en waar u zich zorgen over maakt. Wacht daarom nooit te lang om te gaan praten. Openheid en duidelijkheid willen wij hoog in het vaandel hebben staan.
Als u een collega wilt spreken dan vragen wij u uitdrukkelijk dit na 15.00 uur te doen. Doordat wij nu werken met het continurooster hebben de leerkrachten van 14.30 uur tot 15.00 uur  hun pauze. De leerkrachten zijn elke dag vanaf 8.00 uur t/m 16.30 uur op school aanwezig. 
Van 8.20 uur t/m 14.30 uur zijn de leraren er voor de kinderen.
De directie kunt u altijd per mail bereiken. De directie bekijkt de schoolmail (op schooldagen) elke dag. Ook de leraren kunt u per mail bereiken. Het emailadres is als volgt opgebouwd:
 voorletter.achternaam@askoscholen.nl

Klassenouders
Elk jaar zijn wij altijd zeer blij dat ouders klassenouder willen zijn. Ook dit jaar willen wij u vragen om, als u interesse heeft, zich bij de groepsleerkracht op te geven. Een klassenouder helpt de leerkracht met het organiseren van verschillende activiteiten. Van het regelen van een excursie tot het zoeken naar hulpouders om iets in de groep te doen. Mocht u interesse hebben dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.


Fietsen
Graag willen wij u vragen om met uw kind te bespreken waar de fiets op school moet staan. Maandag zal er in de klas ook aandacht aan worden geschonken. De bedoeling is dat groep 8 hun fiets naast groep 8 plaatst zonder de nooduitgang te versperren. Groepen 1 t/m 4 zetten hun fiets naast groep 3. Aan de zijkant van de school. De overige fietsen staan aan de voorkant van de school in de fietsrekken.
De ramen van groep 7 moeten aan de ingangskant vrij worden gehouden.

Zoemer
In de school gaat om 8.20 uur, 8.30 uur en 14.15 uur  een schoolzoemer. De schoolzoemer loopt op een atoomklok en geeft duidelijkheid over onze schooltijden.

Website en kalender
De kalender kunt u vinden op de website  De nieuwe schoolgids zal daar half september, na de eerste MR Vergadering, ook te vinden zijn

Zwem4Daagse
In de week van 21 september organiseren zwemvereniging Triton en Victoriabad Weesp weer de Zwem4daagse. Zie de poster in de bijlage. 

Ouders groep 5 en 6
De eerste week is het logisch dat u uw kind in de klas wilt komen brengen. Vanaf deze week willen wij de ouders van de groepen 5 en 6 vragen om beneden van hun kind afscheid te nemen.

Schoolreis 2015 voor groep 3 t/m 8
Het is al bijna zover, we gaan vrijdag 28 augustus a.s. naar het Dolfinarium/Walibi/Duinrell!
Op 21 augustus heeft u een mail  met meer informatie gekregen.

Hemel en Aarde Thema 
‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.’ Er is vast geen levenswijsheid die zo oer-Hollands is, zo degelijk, nuchter en saai. Een beetje speelser, uitdagender mag best, vinden we. De lessen van Hemel en Aarde over godsdienst en levensbeschouwing gaan de komende weken over het onderwerp Raar. Een onderwerp dat tot de verbeelding spreekt en waarover veel verrassende dingen te ontdekken vallen. Veel kinderen vinden raar wel interessant, grappig en boeiend, maar willen zelf niet raar gevonden worden. Het is belangrijk om bij de groep te horen en het is vervelend als anderen je raar vinden. We verkennen in de lessen hoe dit werkt. Hoe is het om als eerste iets nieuws te doen in een groep? Wat in de ene groep normaal is, is voor de andere groep raar. Met stokjes eten, een cadeautje pas uitpakken als de gever weg is, iedereen dezelfde kleren aan op school of allemaal een dutje doen tussen de middag: allemaal rare gewoonten die maken dat je even anders kijkt naar wat je zelf normaal vindt. Wie is er hier nou raar? In elke bouw vertellen we een verhaal over Jezus, die iets tegendraads doet. Jezus leerde ons om goed na te denken over wat echt belangrijk is in het leven, en keuzes te maken die soms tegen gewoonten en gebruiken ingaan. Dat is bijna bovenmenselijk. In wonderverhalen wordt dat bijzondere van Jezus verteld op een manier die tot de verbeelding spreekt. En o ja, kunst! Veel kunst de komende weken. Met rare olifanten van Salvador Dalí, mannetjes die uit de lucht komen vallen van René Magritte en wonderlijke strandbeesten van Theo Jansen.
Er valt weer genoeg te beleven in onze lessen.Het wordt weer boeiend. Maar wel raar.


Verbinding Hartkwaliteiten en Vaardige Middelen
Ook het komende jaar gaan alle groepen weer werken aan de Hartkwaliteiten en Vaardige Middelen. In het begin van het jaar moeten de groepen en hun leerkrachten zich weer opnieuw vormen. Dit geldt zowel voor nieuwe groepen als bestaande groepen, waarvan de kinderen elkaar al langer kennen. In het begin is het belangrijk om een groepsgevoel te ontwikkelen. Dit wordt gedaan door aan de hartkwaliteit “We horen bij elkaar” te werken. Het groepsgevoel wordt verder ontwikkeld door de verbinding van deze hartkwaliteit met het Vaardige Middel geven/delen te leggen, doordat kinderen allerlei kennismakingsoefeningen doen en er klassenregels worden opgesteld. Er wordt ook met  spreuken, symbolen en gesprekken gewerkt. Als u meer over de Hartkwaliteiten en Vaardige Middelen wilt weten, kunt u de website www.hethartvanonderwijs.nl bezoeken.

Hartelijke groet , namens het team
Remon Pontman, Directeur

Vacatures GMR
Beste ouders,
Met ingang van het schooljaar 2015/2016 zijn er 2 vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Asko. Voor een goede onderwijskwaliteit is medezeggenschap van groot belang. De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel een veelheid aan onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de Asko. De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, veelal op dinsdagavond. Hierbij willen wij betrokken ouders van harte uitnodigen zich kandidaat te stellen voor de GMR. Kandidaten hoeven niet in een lokale MR te zitten. Mochten er meer dan 2 kandidaten zijn dan zal er een verkiezing worden gehouden onder de lokale MR-en. Voor nadere informatie en/of aanmelding (inclusief motivatie) kunt u een mailtje sturen naar gmr.asko@askoscholen.nl.
Peter Thibaudier
Voorzitter GMR


Driemaal hoera voor onze jarigen: 
Daniëlle Nauta, Troy Tibbertsma, 
Helen Mulder, Ramiro Dirksen
Malena Beatrice, Britt van de Kraats
Philippine Laaper, Feline de Graaf, Siem van der Lugt, Puck Stultiens, Charley Williams, Kay Lefeber, Senna van Erk, Rem en Ties Manders

Welkom op school:
In groep 1A: 
Cato Frencken, Julia van der Lugt
Nikita Veenstra,  Fay Huntink
In groep 1B: 
Celina De Paz Smit, Anna Pronk
Valentine van Erpen, Floris Laaper

Verhuisd
Dirk en Eva Schouten, Jilles en Sjuul Koomen

Naar een andere school
Fay Tomassen
Cooper en Georgie Benson
Wij wensen jullie veel plezier op jullie nieuwe school.

Agenda
Schoolreisje: a.s. vrijdag
Startgesprekken volgende week

Organisatie
Meester Remon is deze week op de dinsdag en de woensdag aanwezig de week erop op de maandag donderdag en vrijdag


De volgende nieuwsbrief  komt uit op 8 september 2015

​Goede start, startgesprekken, nieuwe CAO, klassenouders en Zwem4daagse.​

Foto's

Video's

Meer informatie