Nieuwsbrief 10

  • Gemaakt op: 9-2-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Personeel te kort 
Het zal u niet ontgaan zijn dat wij op school kampen met een groot te kort aan menskracht. Wij hebben al een uitzendkracht in groep 6 en in groep 7 omdat een “gewone” invaller niet meer te vinden is. Doordat juffrouw Aukje in het ziekenhuis ligt hebben wij nu ook problemen in groep 5. Met man en macht zijn wij dus op zoek naar goede invallers om de groepen te kunnen blijven bemensen. De uitzendbureaus hebben de afgelopen twee weken niet kunnen leveren en voor deze week houden wij ons hart vast. Nu meester Edwin niet meer op school aanwezig is, hebben wij ook geen interne begeleiding meer. Achter de schermen wordt er natuurlijk hard gezocht naar een oplossing voor de ontstane vacature. Ik mail u dit omdat wij als team voor een aardige opgave staan. De collega’s die er zijn werken hard om alles voor elkaar te boksen. Omdat niet alles meteen kan worden opgepakt kan het zijn dat uw mail iets later wordt beantwoord dan dat u dat van ons gewend bent

Carnaval 
Wij kijken terug op een mooi carnavalsfeest. Tijdens het grote carnavalsspel heeft groep 6 het wisselmasker gewonnen. Een jaar lang mogen zij dit masker in hun groep houden. 

Oproep
 Er zijn n.a.v. onze eerdere oproep zeer veel bruikbare boeken binnen gebracht bij ons op school. Hartelijk dank voor dit alles. Wij houden ons nog steeds aanbevolen als u kinderboeken weg doet. Ook speelgoed als Duplo kunnen wij goed gebruiken. 

Kijkt u mee
Het is deze week wederom raak op het kleuterplein. Jongeren hebben drankflesjes achtergelaten en stukgegooid en stenen uit de muur gehaald. Het is vaak puin ruimen op maandag. Vorige week lagen er ook veel bierflesjes en glas van kapot gegooide flesjes bier. U kunt zich voorstellen dat het erg gevaarlijk is voor de kinderen. Een paar weken terug waren de ventilatoren op het dak stuk getrapt. Zo kunnen wij nog even doorgaan. Daarom Mocht u in het weekeinde of ‘s avonds langs de school lopen en iets opmerken van jongelui die er zijn dan zouden wij zeer graag willen weten wie het zijn. Als wij het weten kunnen wij met hen in gesprek. 

Gesprekken komen er aan 
Vanaf volgende dinsdag, 16 februari, kunt weer inschrijven voor de gesprekken. De gesprekken vinden deze keer plaats in de week van 7 t/m 11 maart. Net als de startgesprekken duren de gesprekken een half uur. Enkele onderwerpen: - Het nalopen van de afspraken die zijn gemaakt n.a.v. het vorige gesprek. - De vorderingen die u kind maakt worden besproken. - De cito uitslagen bekijkt u samen. - Nieuwe afspraken worden er met u gemaakt. Omdat het ook uw gesprek is kunt u naast deze zaken die wij met u willen bespreken eigen punten inbrengen en bespreken. Zoals u weet heeft uw kind in de week van de gesprekken elke dag tot 12.30 uur les. Vanaf 13.15 uur kunt u bij de leerkracht in gesprek gaan. Wij verwachten net als de vorige keer alle ouders. 

Namens het team Remon Pontman Directeur 

Driemaal hoera voor onze jarigen:
 Mickey Scheepmaker, Ties de Valk Yaiza Wierenga, Luz Hulzebos, Mads Lefeber, Pepijn Stevens 

Welkom op school
Stijn Benink groep 1B 

Agenda:
Voorjaarsvakantie: vrijdag 26 februari t/m 6 maart 
Playbackshow 30 maart (meer informatie volgt) 

Organisatie
Meester Remon is aanwezig maandagmiddag, dinsdag en woensdagmiddag. 

CJG – Vraag van de maand
 In de maand februari is het: “Hoe herken ik mijn opvoedvalkuilen?” Opwww.cjgweesp.nl vinden de ouders antwoorden en veel praktische tips!
Met vriendelijke groet, Marieke van den Eshof en Gwen Bouwens Centrum voor Jeugd en Gezin Weesp 035-7600768 

De volgende nieuwsbrief komt uit op 23 februari 2016.

Personeel te kort, Carnaval en vraag van de maand.​​

Foto's

Video's

Meer informatie