Nieuwsbrief 9

  • Gemaakt op: 26-1-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

​​​

Carnaval
Het tijdstip van de viering van carnaval is afhankelijk van de wisselende datum waarop Pasen jaarlijks wordt gevierd. De zevende zondag voorafgaande aan Paaszondag is carnavalszondag. Het carnaval is een feest dat vooral in de provincies Limburg en Noord-Brabant drie dagen lang het dagelijks leven in zijn greep heeft. 
Op carnavalszaterdag of -zondag nemen de vele Prinsen Carnaval voor drie dagen op rituele wijze de macht van de burgerlijke autoriteiten over in dorpen en steden (de machtsoverdracht of sleuteloverdracht) en vieren met hun onderdanen, de carnavalsvierders, de tijdelijke vestiging van hun narrenrijk. 
Carnaval is in essentie het feest waarin de verhoudingen, de hiërarchie, omgekeerd wordt. De prins wordt boer en andersom. Deze omkeer is ook verankerd in het christendom, waarin de koning, Jezus, in een stal geboren wordt.

Carnaval op school
Omdat dit feest hoort bij onze traditie zullen wij op school, woensdag 3 februari, dit feest vieren. De kinderen mogen verkleed op school komen. De schooltijden blijven die dag hetzelfde. De kinderen krijgen gedurende de ochtend iets voor tussendoor. Wij zijn van plan er een mooi feest van te maken!

Onrust 
N.a.v. de extra nieuwsbrief van 23 november 2015 is er bij een aantal ouders onrust ontstaan over de status van onze eigen Jozefschool.
De nieuwsbrief zorgde ervoor dat veel vragen werden opgeroepen. Veel vragen gingen over wat er staat te gebeuren met ons Jozefschool gebouw. In de tekst stond namelijk niet wat er met de huidige school zou gebeuren.
Dat dit niet handig was, is mij nu duidelijk.
Er is opnieuw door mijn bestuur bevestigd dat het huidige Jozefschoolgebouw in Muiden ook blijft bestaan. De enige voorwaarde is, maar dat geldt voor elke basisschool in welke gemeente dan ook, dat ook in de toekomst voldoende kinderen op de Jozefschool blijven ingeschreven om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden. In Muiden wordt in de nabije toekomst, zo is het voornemen van de gemeente, een kindcentrum gerealiseerd. De reden daarvan is dat in Muiden West een nieuwe woonwijk zal worden gerealiseerd. Omdat de PC Hooft school hard toe is aan nieuwe huisvesting zou deze school in aanmerking komen voor nieuwbouw. 
Om de positie van onze Jozefschool te borgen heeft ons bestuur de ASKO ook besloten te participeren in deze nieuwe school. 
Een nieuwe school in een integraal kindcentrum samen met de PC Hooft school.  
Omdat ons bestuur, de ASKO, voornemens is om de huidige Jozefschool in stand te houden en uitgaat van het stichten van een nieuwe school ga ik er vanuit dat ik in ieder geval uw zorg op dit gebied heb weggenomen. U kunt en mag er vanuit gaan dat ik u op de hoogte houdt van de nieuw te bouwen school. 

Collega’s
Juffrouw Hank komt langzaam aan weer terug op school. Elke maandag dinsdag en woensdag is zij het grootste gedeelte van de dag weer aanwezig.
Namens het team
Remon Pontman
Directeur        
Driemaal hoera voor onze jarigen: 
Kika Overtoom, Fenne Bakx,
Jules Hemels

Welkom op school
Ilay Hibbel (groep 6)

Agenda:  
27 januari zijn alle kinderen vrij ivm een studiedag
3 februari vieren wij carnaval             

Organisatie
Meester Remon is dinsdag, woensdag en volgende week woensdag t/m vrijdag aanwezig.

Heeft uw kind zich al opgegeven voor…
Schoolvoetbaltoernooi 
Ook dit jaar kunnen we met de Jozefschool weer meedoen met het schoolvoetbaltoernooi in Muiderberg. Het schoolvoetbaltoernooi zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2015 vanaf 13:00 uur op de voetbalclub SC Muiderberg.
Jongens en meisjes vanaf groep 5 kunnen op deze  middag verschillende wedstrijden spelen tegen teams van andere scholen. 
Als u kind graag mee wil doen dan kunnen zij zich opgeven bij Meester Cees: c.schep@askoscholen.nl.

Graag dan de volgende informatie meesturen: 
Ja, ik doe graag mee met het schoolvoetbal toernooi op woensdag 16 maart a.s.
Naam:
Geboortedatum: 
Groep (vanaf groep 5):
Lid van voetbalvereniging:
Mijn vader/moeder wil graag helpen als coach/scheidsrechter: 
Opgeven kan tot uiterlijk 31 januari a.s.
Daarnaast hebben we voor ieder team minimaal één coach nodig en ook scheidsrechters zijn zeer welkom! Dus als u kunt…….

De volgende nieuwsbrief komt uit op 9 februari 2016.

​Carnaval, onrust, collega's en schoolvoetbaltoernooi.​

Foto's

Video's

Meer informatie