Jaarplan 2019-2020

Tijdens de eerste MR vergadering van het schooljaar wordt de jaaragenda van de MR vastgesteld. Voor het schooljaar 2019-2020 kunt u deze hieronder vinden.

Als ouder of collega heeft u wellicht input voor onze vergaderingen. Dit kunnen allerlei zaken aangaande school betreffen die niet direct bij de directie op tafel gelegd hoeven te worden. Mocht er iets bij u leven, loopt u ergens tegen aan of heeft u vragen over het onderwijs of andere schoolzaken, stuur een e-mail naar jozefmuiden.mr@askoscholen.nl of spreek één van ons even aan. Onder de link Samenstelling van de MR vindt u de namen van de zittende leden van de MR.