Samenstelling

​​De MR van de Jozefschool Muiden bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten. De zittingstermijn van een MR lid is drie jaar met de mogelijkheid om één maal herkozen te worden. De namen van de zittende MR leden staan in onderstaand overzicht, inclusief de datum waarop hun huidige zittingstermijn afloopt. Zodra de zittingstermijn van een MR afloopt wordt er een nieuw MR-lid geworven onder ofwel de ouders of leerkrachten. Als er meerdere kandidaten zijn, worden er verkiezingen uitgeschreven. 

Oudergeleding
  • Dhr. P. de Boer, voorzitter, 1ste termijn (aanvang september 2017- afloop juni 2020)
  • Mevr. S Bouwman, 1ste termijn (aanvang september 2019-afloop juni 2022)
  • Mevr. L. Munneke, 1ste termijn (aanvang september 2019-afloop juni 2022)

Personeelsgeleding
  • Mevr. E. Horvath,  2de termijn (aanvang september 2019-afloop juni 2022)
  • Mevr. V. Porter, 1ste termijn (aanvang september 2019-afloop juni 2022)
  • Dhr. D. Wijnsma, 1ste termijn (aanvang september 2019-afloop juni 2022)
Contact: jozefmuiden.mr@askoscholen.nl