Verslagen

Hieronder treft u de notulen van de MR vergaderingen in het huidige schooljaar, inclusief een jaarverslag waarin op hoofdlijnen beschreven is waar de MR zich in het afgelopen schooljaar mee bezig gehouden heeft.