Team

​​​​​Het team bestaat uit de volgende groepsleerkrachten:​

Groep 1/2A
Meester Dick Wijnsma maandag t/m vrijdag

 Groep 1/2B
Juffrouw  Joyce Hilderink maandag  en dinsdag
Juffrouw Thessa Meijer woensdag
Juffrouw Aukje Moorlag donderdag en Vrijdag

Groep 1 /2C
Juf Serap Aslan maandag t/m vrijdag

 Groep 3
Juffrouw  Vicky Porter maandag  t/m woensdag
Juffrouw Andrea Abmadonderdag en vrijdag

 Groep 4
Juffrouw Ryanne Frakking maandag, dinsdag en meestal de woensdag
Juffrouw Ilse den Bruinen, soms de woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 5
Meester Michel Durieux maandag t/m woensdag 
Juffrouw Emmy Horvath woensdag t/m vrijdag.

Groep 6
Juffrouw  Miarca Smit maandag  en dinsdag 
Juffrouw Desirée Kersten woensdag om de week, donderdag en vrijdag
Juffrouw Finte Bots woensdg om de week
 
Groep 7
Juffrouw Isha Steggerda maandag t/m vrijdag

Groep 8
Juffrouw Marinde van den Broek, maandag en dinsdag
Juffrouw Hank Schep  dinsdag t/m vrijdag


De directie wordt gevormd door: ​
Directeur: Stan Put

 Verder zijn binnen de Jozefschool werkzaam: 
Intern begeleider: Juffrouw Sandra van Heumen . Wisselende werkdagen
e-mail: s.van.hemen@askosxholen.nl
Rugzakbegeleider:de heer D. Hoitsma (Meester Douwe) / Mevr. M. Zarroue (Juffrouw Meriëm)
begeleiding kinderen: Juf Finte Bots
Vakleerkracht gymnastiek: ​ de heer Cees Schep (Meester Cees) Maandag en vrijdag
Administratie: mevr. A.G. van Veen – van Oversteeg
Identiteitsbegeleider: -
Schoolarts: mevr. A. Huygen