Team

​​​​​Het team bestaat uit de volgende groepsleerkrachten:​

Groep 1/2A
Juffrouw Dorith Meinders maandag t/m vrijdag

 Groep 1/2B
Juffrouw  Vicky Porter maandag  t/m  woensdag. 
Juffrouw Andrea Abma donderdag en vrijdag​

Groep 1 /2C
Meester Dick Wijnsma maandag t/m vrijdag

 Groep 3
Juffrouw  Joyce Hilderink  maandag  en  vrijdag
Juffrouw Petra Paap dinsdag t/m donderdag

 Groep 4
Juffrouw Ryanne Frakking maandag, dinsdag en meestal de woensdag
Juffrouw Ilse den Bruinen, soms de woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 5
Meester Michel Durieux maandag t/m woensdag (ter vervanging van Juffrouw Aukje Moorlag)
Juffrouw Emmy Horvath woensdag t/m vrijdag.

Groep 6
Meester Frank van de Gender maandag , dinsdag en woensdag
Juffrouw Desirée Kersten maandag om de week, donderdag en vrijdag
 
Groep 7
Juffrouw Isha Steggerda maandag t/m vrijdag

Groep 8
Juffrouw Marinde van den Broek, maandag en dinsdag
Juffrouw Hank Schep  dinsdag t/m vrijdag


De directie wordt gevormd door: ​
Directeur: Remon Pontman 
Adjunt Directeur: Monique Out

 Verder zijn binnen de Jozefschool werkzaam: 
Intern begeleider: Juffrouw Sandra van Heumen dinsdag en donderdag.
Rugzakbegeleider:de heer D. Hoitsma (Meester Douwe) / Mevr. M. Zarroue (Juffrouw Meriëm)
Vakleerkracht gymnastiek: ​ de heer Cees Schep (Meester Cees) Maandag en donderdag.
Administratie: mevr. A.G. van Veen – van Oversteeg
Identiteitsbegeleider: -
Schoolarts: mevr. A. Huygen