Groep 6

Welkom op de pagina van groep 6! De leerkrachten dit jaar zijn meester Frank en juf Desirée. Op deze pagina kunt u de laatste nieuwtjes van onze leuke en gezellige groep vinden.

Vanaf groep 6 behoren de leerlingen tot de bovenbouw van de Jozefschool. Dit betekent meer eigen verantwoordelijkheid en een voorbeeld voor de jongere kinderen van de school.

 

Vanaf groep 6 maken de kinderen meer gebruik van i-pads (Snappet) in de klas. Deze worden ingezet voor de vakken rekenen, taal, spelling en studievaardigheden. Het mooie aan het systeem is dat alle leerlingen op hun eigen niveau kunnen leren en worden uitgedaagd. Naast de instructie en uitleg van de leerkrachten, gaan de kinderen zelfstandig aan de slag en krijgen zij direct feedback. De leerlingen zijn erg enthousiast.

 

Heeft u een keer een vraag, maak dan even een afspraak met ons.  

Samen gaan we voor een gezellig en leerzaam jaar!

 

Frank van de Gender

Aanwezig: (maandag, dinsdag en woensdag)

f.vande.gender@askoscholen.nl 

Desirée Kersten-Sas

Aanwezig: (om de maandag, donderdag en vrijdag)

d.kersten@askoscholen.nl


 Nieuws uit de groep