Samenstelling

Onze Medezeggenschapsraad (MR) is als volgt samengesteld:

Oudergeleding         
Mevr. M. van Amsterdam (Weesp)   Voorztter Weesp
Mevr. M Sips                    (Weesp)
Dhr.   P. de Boer                (Muiden)  Voorzitter Muiden
Mevr. Z. Bailleux                (Muiden)

Teamgeleding
Mevr. S.Dorrepaal           (Weesp)
Mevr. C. Overwater Smit (Weesp)
Mevr. I. Sterk                    (Muiden)
Mevr. E. Horvath              (Muiden)

Email: jozefmuidenweesp.mr@askoscholen.nl

De MR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en aan voorstellen van het bestuur al dan niet haar instemming te verlenen.

Het vormgeven aan en uitvoeren van beleid van een school is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. De vergaderingen van MR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.