MR

Net als alle basisscholen in Nederland, heeft ook de Jozefschool een, volgens de wet verplicht gestelde, medezeggenschapsraad (MR). De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement, dat op school ter inzage ligt. Voor de twee scholen in Weesp en Muiden is er een gezamenlijke MR. De MR bestaat uit acht leden. Vier leden worden gekozen uit en door de ouders, vier leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Twee ouders en twee leerkrachten van elke school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad volgens rooster af en worden er nieuwe MR-leden geworven. Als er meerdere kandidaten zijn, worden er verkiezingen uitgeschreven.