Nieuws en verslagen

Ouderraad Weesp Weesp, 30 oktober 2017

Betreft: Ouderbijdrage schooljaar 2017/2018

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

De ouderraad maakt het jaarlijks mogelijk dat activiteiten zoals Sinterklaasfeest, kerstviering,
carnaval, excursies en de sportdag voor uw kind(eren) worden georganiseerd. Aangezien
deze activiteiten niet behoren tot de officiële taken van school, is de organisatie ervan
geheel afhankelijk van uw financiële steun in de vorm van de jaarlijkse ouderbijdrage.

De ouderraad bestaat uit ouders die vrijwillig (zonder enige vergoeding) de organisatie voor
hun rekening nemen van alle feestelijke en aanvullende kinderactiviteiten.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar is verhoogd tot €30 per kind. Dit is de eerste verhoging
sinds de invoering van de euro in 2002 en noodzakelijk vanwege stijgende kosten. Met deze
bijdrage is het mogelijk om ook dit jaar weer alle activiteiten voor uw kinderen te bekostigen.

Indien u meer kan missen dan is dat van harte welkom. Door bijvoorbeeld €40 over te maken,
biedt u een kind uit gezinnen met beperkte financiële middelen de kans om mee te doen
aan dingen als de avond4daagse en jaarlijkse fietstocht. Heeft u ooit meegemaakt dat u
geen kadootje voor uw kind kon betalen op hun verjaardag? Als de extra betalingen het
toelaten, kunnen we dit ook voorkomen voor de kinderen uit gezinnen met financiële
uitdagingen. Alvast bedankt voor uw hulp!


Wij willen u vragen het bedrag vóór 1 december 2017 over te maken naar rekening
NL51 INGB 0001000433 ten name van Ouderraad Jozefschool Weesp
onder vermelding van
de NAAM en GROEP van uw kind(eren)
.

Wilt u de bijdrage liever contant betalen? Dat kan! Gebruik hiervoor een envelop voorzien
van 'ouderbijdrage', de naam en groep van uw kind(eren) en geef deze aan Remon
Pontman (directeur Jozefschool).
Is het vanwege omstandigheden niet mogelijk om de
ouderbijdrage (deels) te betalen, geef dit dan door aan Remon Pontman. Wellicht zijn er
andere mogelijkheden om school te helpen. U voorkomt hiermee dat er
betalingsherinneringen worden gestuurd en wij kunnen er dan rekening mee houden in ons
budget.

Mocht u nog vragen hebben over deze brief dan kunt u terecht bij één van de leden van de
ouderraad of bij Remon Pontman. Een e-mail sturen aan de ouderraad kan ook:
jozefweesp.or@askoscholen.nl. Meer informatie over de activiteiten van de ouderraad treft u
aan in de nieuwsbrieven van school.


Extra leuke activiteiten op school gebeuren niet vanzelf; uw inzet en financiële steun zijn
hierbij van doorslaggevend belang!
Hartelijk dank voor uw bijdrage!


Met vriendelijke groet,
Namens de ouderraad,

Toon van Geet (Penningmeester)
​​​​​​​​​​​​