Abonnementen

​​Voor leerlingen van groep 1 t/m 8 kan via de school een abonnement genomen worden op de bladen „Bobo‟, ‟Okki‟, „Taptoe‟ en „Hello you‟. Deze tijdschriften sluiten aan op het leesniveau en de interesses van de betreffende leerlingen. Aan het begin van ieder schooljaar worden aanmeldingsformulieren uitgereikt. De school draagt zorg voor doorzending van de aanmeldingen aan de uitgever en zorgt voor distributie van de bladen op school. De abonnementen dienen rechtstreeks aan Uitgeverij Malmberg betaald te worden.​