Brandalarm

Voor calamiteiten als brand is er op school een ontruimingsplan aanwezig. Bij een calamiteit verzamelt elke leerkracht zijn/haar kinderen en telt ze. Elke groep leerlingen gaat vervolgens onder leiding van zijn leerkracht naar de dichtstbijzijnde uitgang. Alle groepen gaan naar de speelplaats die als centrale opvangplaats fungeert. Op deze plek worden alle leerlingen en volwassenen geteld. Pas als alle kinderen geteld en genoteerd zijn, mogen ze eventueel aan hun ouders/verzorgers meegegeven worden.
De BHV-er, directeur of diens plaatsvervanger waarschuwt zo spoedig mogelijk via het
alarmnummer 112 de hulpdiensten. Indien mogelijk wordt eerst nog gecontroleerd of er zich geen personen meer in het gebouw bevinden.
Twee maal per jaar wordt een ontruimingsoefening uitgevoerd. Deze oefeningen zijn in de maanden september en mei.