Hoofdluis

Op vrijwel alle scholen in ons land vormt het verschijnsel hoofdluis een zich regelmatig herhalend probleem. Vooral in de periode na de zomervakantie is er sprake van een piek. De enige manier om hoofdluis effectief het hoofd te kunnen bieden, is enerzijds een regelmatige controle door de ouders zelf en anderzijds een waarschuwing vanuit de school indien er hoofdluis geconstateerd wordt.
Na elke vakantie komt een groep ouders op school, die alle kinderen op hoofdluis controleert Indien noodzakelijk komen zij vaker om te controleren. Is er een kind met hoofdluis, dan geven wij dit aan de ouders door. Bovendien gaat er naar alle ouders een bericht, met daarin adviezen hoe de hoofdluis bestreden kan worden.
Het ontstaan van hoofdluis is beslist niet te wijten aan een gebrek aan hygiëne; u hoeft zich er dan ook niet voor te schamen, wanneer uw kind hoofdluis heeft. Bij de apotheek zijn goede producten te verkrijgen die hoofdluis rigoureus aanpakken.
Ons protocol kunt u op de website vinden onder het kopje protocollen.
Onze coördinator is mevrouw W. Pronk.