Jeugdgezondheidszorg

​Als uw kind onze school bezoekt, dan valt het onder de jeugdgezondheidszorg (JGZ)van de GGD Gooi & Vechtstreek. Bij deze organisatie werken artsen, verpleegkundigen, logopedisten en doktersassistenten. Zij hebben als taak de gezondheid van kinderen van 0 – 19 jaar te bevorderen en afwijkingen of ziekten vroeg op te sporen zodat vaak erger voorkomen wordt.

Welke onderzoeken krijgen schoolgaande kinderen?
Groep 2:
Alle kinderen worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar de groei, ontwikkeling en de gezondheid. Gelet wordt o.a. op het gezichtsvermogen, het gehoor, de lengte en het gewicht, de spraak/taalontwikkeling, de voeding, het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag van het kind.
Tevens worden alle kinderen uit groep 2 individueel door de logopedist gescreend. Zij let daarbij op verschillende aspecten van de taalontwikkeling (zoals woordenschat, spontane spraak, taalbegrip, auditieve functies), spraak, mondgewoonten, stem en gehoor.

Groep 7:
Alle leerlingen uit groep 7 krijgen in het schooljaar de mogelijkheid tot een onderzoek aangeboden.
De genoemde onderzoeken vinden plaats op school of op het steunpunt van de GGD, dit staat in de uitnodiging die u van te voren krijgt.

Oproep voor vaccinaties
In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, ontvangt u een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus, en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond (BMR). Wanneer uw kind onvolledig ingeënt is, kunt u voor de ontbrekende inentingen bij de GGD terecht.

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind?
Bij vragen of problemen kunt u zich tot medewerkers van de afdeling JGZ wenden. Dit kunnen allerlei vragen zijn over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld voeding, leefgewoonten, moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging, seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kunnen de medewerkers u voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij u door.

Extra onderzoek
Naar aanleiding van uw vragen en/of problemen kan er extra onderzoek van uw kind, of een extra gesprek plaats vinden. Dit kan ook op verzoek van uw kind zelf of bijvoorbeeld een leerkracht. Kinderen uit andere groepen kunnen dus ook in aanmerking komen voor een onderzoek.

Voorlichting aan groepen
De medewerkers van de afdeling JGZ geven naast individuele voorlichting ook advies en voorlichting aan groepen (kinderen, ouders en leerkrachten). In dat kader verzorgen zij een oudercursus Opvoeden En zo en een pubercursus. Daarnaast wordt middels schoolkrantartikelen informatie verstrekt over diverse gezondheidsonderwerpen zoals: overgewicht en bewegen, tandzorg, hoofdluis, maar bijvoorbeeld ook veilig internetgebruik.

De medewerkers van JGZ
De namen van de arts, verpleegkundige, doktersassistente en logopedist die verbonden zijn aan deze school worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.
Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur contact opnemen met de JGZ:
GGD Gooi en Vechtstreek
Postbus 514
1200 AM Hilversum
tel: 035 – 692 62 22