Privacy

De Jozefschool verzamelt in het kader van het onderwijs gegevens van de bij haar ingeschreven leerlingen. Deze gegevens worden gebruikt voor o.a. begeleiding, het voldoen aan wettelijke verplichtingen etc. Hoe gaan wij om met privacygevoelige gegevens? 
Op de gegevens is de wet persoonsbescherming van kracht. Wij hanteren het model privacyreglement primair onderwijs, dit document is in te zien bij de administratie. Maar natuurlijk kunt u het ook op internet bekijken, bijvoorbeeld hier: Reglement_verwerking_lee​rlingengegevens.pdf
 
Op school worden regelmatig foto’s gemaakt, een deel hiervan wordt op deze site gepubliceerd. Indien u bezwaar heeft tegen het fotograferen van uw kind dan kunt u dat bij de directie aangeven.