Schoolmelk

Alle kinderen, die dat willen, kunnen bij ons op school schoolmelk drinken. Wie hier gebruik van wil maken, kan zich via de website www.campina​opschool.nl aanmelden. De administratie en de betaling lopen via de Melkunie/Campina.
Kinderen die in voorgaande schooljaren al schoolmelk dronken, blijven automatisch op drinkerslijst staan. Als u of uw kind het schoolmelk drinken wilt stopzetten, dan vragen wij u om dit door te geven via de site aan de Melkunie. Uiteraard kunnen wij u aan de juiste adresgegevens of telefoonnummers helpen, maar wij kunnen de schoolmelk niet voor u stopzetten. Kinderen die geen schoolmelk willen drinken, kunnen van thuis ander drinken meenemen.
Bij iedere klas hangt een lijst met daarop de dagen waarop schoolmelk gedronken wordt. Na iedere vakantie duurt het even voordat het schoolmelk drinken weer op gang komt. Alle scholen moeten dan opnieuw bevoorraad worden. Over het algemeen kunnen de kinderen op onze school een dag of vier na de vakantie weer melk drinken. Tot die tijd zal u voor een alternatief moeten zorgen.