Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:
 
Groep 1 t/m 3
maandag, dinsdag en donderdag                08.30 uur tot 14.15 uur
woensdag                                                          08.30 uur tot 12.30 uur
vrijdag                                                                  08.30 uur tot 12.30 uur
Groep 4 t/m 8
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   08.30 uur tot 14.15 uur
woensdag                                                           08.30 uur tot 12.30 uur
 
Op de Jozefschool is er sprake van een continurooster. Dit betekent dat de kinderen tijdens de lunch (12.00 uur tot 12.30 uur) op school blijven en samen met de leerkracht eten in de klas. 

In acht schooljaren moeten de leerlingen minimaal 7520 uur naar school.
Groepen 1 t/m 4 maakt 3550 uur.
Groepen 5 t/m 8 maakt 4000 uur.
 
Hoe laat gaat de school open?
De deur van de school gaat 10 minuten voor schooltijd open. Wilt u de kinderen niet te vroeg, maar wel op tijd naar school te sturen? We begrijpen dat u afscheid van uw kind wilt nemen, maar we willen ook graag op tijd beginnen. We verzoeken u dan ook om daar rekening mee te houden en zelf op de tijd te letten.
Een maal per week kunt u als ouder van een kind uit groep 1/2 een kwartier in de groep meedraaien. Op het mededelingen bord kunt u lezen welke ochtend dat is. Per half jaar verandert namelijk de dag waarop dit kan.