Sponsoring

Onze school staat positief tegenover sponsoring. Uitgangspunt daarbij is dat sponsoring op geen enkele wijze de inhoud van het onderwijs mag beïnvloeden, noch de school in een afhankelijke positie mag plaatsen. Voor beslissingen over sponsors en sponsoring vinden wij het noodzakelijk dat er draagvlak is binnen de school en de ouders. Daarom willen wij beslissingen over sponsoring pas nemen na overleg met de M.R.