Verzekering

​Door de school is een verzekering met een zeer uitgebreide dekking afgesloten. Het
vermelden van alle mogelijkheden van deze verzekering zou te ver voeren. Indien u hierover inlichtingen wilt hebben, kunt u terecht bij het schoolbestuur. Toch willen wij u er op wijzen dat er sinds 1992 nieuwe regels voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) gelden.
Samengevat komt het er op neer dat ouders, meer dan vroeger, aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor de financiële gevolgen van onrechtmatige daden van hun kinderen, in huiselijke omgeving, op school of in groepsverband begaan. Daarom is het voor ouders van groot belang een passende WA-verzekering afgesloten te hebben, die mogelijke aansprakelijkheidsrisico's dekt.