Peuterspeelzaal Jacintha


Peuterspeelzaal Jacinta is een samenwerking tussen de Jozefschool en Versa. Bij Jacinta ligt het accent op een vloeiende overgang naar de basisschool. De peuterschool wordt dan ook geleid door een leerkracht van de Jozefschool, Patricia van de Beld, in samenwerking met een peuterspeelzaalleidster van Versa, Ellie van Barneveld.
 
Door een leerkracht op de peutergroep te zetten, denken wij een brug te slaan tussen peuterspeelzaal en basisschool. Ons streven is om een doorgaande lijn op het gebied van de thema’s en activiteiten, een doorgaande lijn in het uitbreiden van de woordenschat, een doorgaande lijn in de regels en routines en een doorgaande lijn op het gebied van ouderbetrokkenheid op te zetten en natuurlijk een goede en warme overdracht van de peuters naar de basisschool te realiseren.

Peuterspeelzaal Jacinta heeft op dinsdag 24 september de deuren geopend en is gevestigd in gebouw Papelaan 99, omdat de Jozefschool in het gebouw aan de Blomstraat geen ruimte heeft. De naam verwijst naar de kleuterschool die vroeger bij de Jozefschool hoorde. De peuterspeelzaal biedt ruimte voor 16 peuters. 

De openingstijden van peuterspeelzaal Jacinta:

dinsdagochtend van        8.30 uur – 12.00 uur​
dinsdagmiddag   van     13.00 uur t/m 16.00 uur
woensdagochtend van   8.30 uur– 12.00 uur
donderdagochtend van 8.30 uur – 12.00 uur
donderdagmiddag van 13.00 uur t/m 16.00 uur


Mocht u geïnteresseerd zijn dan bent u van harte uitgenodigd om een keer bij Jacinta binnen te lopen, zodat u de sfeer kunt proeven. Het inschrijfformulier kunt u via de administratie van school, mevrouw Anne van Veen, verkrijgen. 

Peuterspeelzaal Jacinta
Papelaan 99
1382 RK Weesp
Tel. 06-50969022