Technologie en 21e Eeuwse vaardigheden

De computer en de tablets zijn belangrijke onderwijsondersteunende middelen op de school.

Het gebruik ondersteunt veelal de lesstof, maar is ook gericht op samenwerken, en zelfstandig en taakgericht werken op maat. De ontwikkeling van basale computervaardigheden is daarnaast een doel op zich. Elk lokaal heeft de beschikking over minimaal drie computers. 


In de groepen 6 t/m 8 wordt gewerkt met tablets en Snappet. Elk kind heeft zijn/haar eigen tablet waarop gewerkt wordt. De leerkracht kan door middel van Snappet o.a. de reken- en taalontwikkeling goed monitoren. Mocht u meer willen weten over de Snappet dan kunt u kijken op snappet.nl of naar het onderwerp Snappet gaan op onze website. 

  

De verdere ontwikkeling van het gebruik van computers is in volle gang. Vorig jaar is de ASKO overgestapt op Microsoft Office 365 en werken met de 'the Cloud'. Alle leerkrachten hebben momenteel een eigen laptop om effectief te kunnen (samen)werken. Daarnaast zijn we dit jaar ook begonnen met het gebruik van enkele Chromebooks en Ipads.

 

De leerlingen maken nu eveneens deel uit van Office 365.  Vorig jaar heeft groep 8 van de Jozefschool daar een pilot mee mogen draaien. Door bijvoorbeeld een klasnotitieblok te delen met de kinderen, ben je als leerkracht tot gepersonaliseerd leren in staat. Via Zuluconnect loggen de kinderen in op hun eigen account. Zo zijn de leerlingen van groep 8 in staat om op zowel school of thuis aan hun PowerPoint of onderzoek te werken, zolang er maar internet is.

 

Binnen onze school zijn een technische ICT-coördinator en een onderwijsinhoudelijke ICT-er werkzaam.

Het leren omgaan met computers, internet, digitale sociale media (Facebook, Twitter e.d.) is en het aanleren van ICT-vaardigheden vallen onder de 21e Eeuwse vaardigheden. 

Afgelopen schooljaren hebben wij gewerkt met het thema ‘school voor de toekomst’. Hierin hebben wij kennis gemaakt met vaardigheden van de 21e eeuw, waaronder het gebruik van laptops, mobiele telefoons en Ipads in de klas. Momenteel is het team druk bezig deze vaardigheden een plek te geven bij ons op school. Daarbij hebben we ook kritisch gekeken naar onze 21e Eeuwse vaardigheden: hoe staat het daar eigenlijk mee? 

Hieronder staat beknopt wat de 21e Eeuwse vaardigheden zijn. Meer informatie kunt u vinden op de website: 21e Eeuwse vaardigheden


Waarom 21e vaardigheden? 

De maatschappij verandert snel door technologie en digitalisering van een industriële naar een kennis- en netwerksamenleving.  Daardoor zal steeds eer mensenwerk worden gedaan door machines. En bij steeds meer werk worden computers en ICT gebruikt. Werk verandert, functies veranderen. Jongeren hebben 21e eeuwse vaardigheden nodig om hierop voorbereid te zijn.

 

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

Het gaat om 11 competenties die weergegeven zijn in onderstaand model van de 21e eeuwse vaardigheden, van Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) en Kennisnet. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Veel van deze vaardigheden zijn overigens niet alleen maar voorbehouden aan de 21e Eeuw. In de 20e Eeuw was het immers ook belangrijk om creatief te denken en goed samen te werken. Goed kunstonderwijs is in de 21e Eeuw net zo belangrijk als in de vorige eeuw. Competenties met betrekking tot technologie neemt nu echter een

Model_21e_eeuwse_vaardigheden.jpg