Expressievakken

Het onderwijs in tekenen en handvaardigheid is erop gericht, dat de leerlingen:

  • Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven waarmee ze hun gedachten, gevoelens, waarnemingen en ervaringen op persoonlijke wijze kunnen vormgeven in beeldende werkstukken;
  • inzicht verwerven in de gebouwde omgeving, interieurs, mode en kleding, alledaagse gebruiksvoorwerpen en beeldende kunst;
  • kennis en inzicht verwerven dat uitbeelden en vormgeven gebonden zijn aan tijd en aan cultuurgebied.
  • kennismaken met zoveel mogelijk technieken.

 

Afgelopen schooljaar is er een nieuwe lijn voor tekenen ingevoerd. Voor alle groepen is een lessencyclus samengesteld. Deze cyclus zorgt ervoor dat alle technieken gedurende de schoolloopbaan van uw kind aan bod komen.

Ook maken wij gebruik van diverse handvaardigheidsboeken en tijdschriften. We werken met de online beeldende vorming methode "Laat maar zien". Laat maar Zien bestaat uit lessen tekenen, handvaardigheid, textiel, fotografie en animatie. Per leerjaar volgen wij de leerlijnen die in deze methode wordt aangeboden.

 

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en leerinhouden leidend naar een einddoel. De einddoelen, ook wel kerndoelen genoemd, worden door de overheid bepaald. De tussendoelen zijn door het SLO uitgewerkt.

 

Laat maar Zien biedt verschillende leerlijnen aan. Deze leerlijnen voldoen aan de kern- en tussendoelen van SLO (expertisecentrum leerplanontwikkeling). Voor ieder leerjaar is er een set van activiteiten, opklimmend in moeilijkheid. 

 

Dit schooljaar gaan wij verder met ons in gang gezette kunst en cultuurplan. Een nieuwe cultuurcoördinator is vorig jaar opgeleid en zal binnen onze school de vierjarige lijn die wij aanhouden verfijnen.