Groep 3-8

Vanaf groep 3 werken we meer methodisch. Groep 3 hanteert tot aan de kerstvakantie een "vrij rooster", waardoor de overgang van de kleutergroep naar groep 3 wordt opgevangen maar waarbij het spel ook nog de nodige aandacht krijgt. De inrichting van de lokalen is echter anders dan in de kleutergroepen: het ‘speellokaal’ is een leslokaal geworden.

In het lesrooster (groepsmap leerkracht) wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. We gaan uit van een lessentabel van 24 uur per week voor de groepen 1 tot en met 3 en van 25 uur per week voor de groepen 4 tot en met 8.