Hart voor onderwijs

Op onze school werken wij met onze eigen methode voor dit leerproces.

Wij noemen onze “methode” Hart van Onderwijs, hierna HvO genoemd.

D.m.v. vier kernkwaliteiten, door ons hartkwaliteiten genoemd, werken wij met de kinderen om hun ‘menselijkheid’ te doen laten groeien. Door deze kwaliteiten via onze zelf gemaakte lessen te beoefenen, wordt het kind niet alleen zelf gelukkiger maar ook de wereld om hen heen.

 

De vier Hartkwaliteiten zijn:

  1. Vriendelijkheid: kinderen zijn aardig voor elkaar, waardoor gevoelens van welbevinden, ofwel geluk, gestimuleerd worden.
  2. Mededogen: kinderen ontwikkelen een gevoel van medeleven en van medebegrip voor elkaar; ze zijn begaan met elkaar. Vanuit dit begaan zijn, helpen ze elkaar wanneer er problemen (pijn, verdriet, frustratie, pesten etc.)
  3. Blijdschap: kinderen waarderen elkaar en zichzelf, waardoor ze blij zijn voor en met elkaar en zichzelf. Blijdschap draagt een kwaliteit van elkaar iets gunnen in zich. Het leren geven en ontvangen van complimenten is een belangrijke bron voor de ontwikkeling van blijdschap.
  4. Gelijkmoedig-/gelijkwaardigheid: kinderen accepteren en respecteren elkaar, zoals ze zijn. Als                                  kinderen gelijkmoedig zijn, wordt niemand buiten gesloten en is er geen sterke clubjesvorming.

 

De vier Hartkwaliteiten bevorderen positieve zelfgevoelens, gedachten en sociale competenties

bij zowel leerlingen als leerkrachten. De oorsprong van de vier Hartkwaliteiten is in het boeddhisme gelegen. Het boeddhisme leert ons dat elk mens twee kostbare bronnen in zich heeft: wijsheid en compassie. Wijsheid is niet alleen cognitieve kennis, maar is veel breder en ook intuïtiever. Het leert kinderen de wereld, de ander en vooral zichzelf kennen. Compassie geeft een positief zelfgevoel, vergroot de sociale competentie en zorgzaamheid voor alles dat leeft.