Levensbeschouwing

De Jozefschool is een katholieke school. De school staat echter open voor kinderen uit gezinnen met een andere of geen levensovertuiging. Wel verwachten wij dat zij de katholieke identiteit respecteren. Uitgangspunt bij de lessen levensbeschouwing is de methode “Hemel en aarde.” De methode werkt met thema’s die goed aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

In groep 4 doet een aantal kinderen de Eerste Heilige Communie. Deze viering wordt door een werkgroep van ouders vanuit de kerk voorbereid.

De school heeft een identiteitsbegeleider, meester Wim, voor twee uur per week in dienst.

 

Naast deze activiteiten werken wij met de methode Leefstijl. Voor meer informatie betreffende leefstijl verwijzen wij u graag naar bladzijde 26 van deze schoolgids (antipestbeleid) en de website www.leefstijl.org