Lezen

In groep 2 wordt een start gemaakt met het aanleren van letters, klanken, hakken en plakken en korte woordjes.
In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Wij werken met de nieuwste versie van de methode Veilig Leren Lezen.

In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Vanaf februari/maart wordt gestart met niveaulezen: dat wil zeggen dat de kinderen in kleine groepjes of individueel lezen, hardop, onder begeleiding van een tutor. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en de kinderen beantwoorden vragen naar aanleiding van een verhaaltje. In de hogere groepen gaat het niveaulezen door. Aan het einde van groep 6 gaan wij ervan uit dat de kinderen kunnen lezen op het eindniveau van de basisschool. Mocht dit niet lukken, dan wordt er extra hulp gegeven. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Nieuwsbegrip gebruikt.


Op de Jozefschool leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en in de klassenbibliotheek kunnen de kinderen boeken lenen. Ook brengen we bezoeken aan de bibliotheek en houden de kinderen –vanaf groep 1- boekbesprekingen over hun favoriete boek.