Muziek

Het muziekonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om muziek te beluisteren, te beoefenen en om met elkaar over muziek te kunnen praten en om op muziek te bewegen. De methode die wij hiervoor gebruiken is “Muziek voor de Basisschool”.  We gebruiken de volgende materialen: muziek en liedjes op cd’s, verschillende liedboeken en instrumenten. Bij ons op school is een vakleerkracht muziek die de groep om de week muziekles geeft.
Vanaf groep 4 kunnen kinderen zich opgeven voor het schoolkoor. Het schoolkoor repeteert elke woensdagmiddag en is voor de kinderen van onze school een gratis activiteit.