Nederlandse taal

​​

Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap door te geven of te ontvangen. Op de Jozefschool gebruiken we de methode Taal en Spelling op maat, een complete leerlijn voor groep 3 t/m 8. Vanaf groep 6 wordt er gewerkt met Snappet en gaan de kinderen tablets gebruiken. Meer informatie over Snappet kunt u op onze website vinden.

 

Bij spelling leren we kinderen regels en strategieën aan die helpen bij het juist schrijven van woorden. Vanaf groep 7 wordt er speciaal aandacht besteed aan werkwoordspelling. Naast de methode houden de leerkrachten ook de toegepaste spelling in de gaten bij andere vakken om het belang van een goede spelling te onderschrijven.

 

Taalonderwijs bestaat uit meerdere domeinen, zoals o.a.: woordsoorten, zinnen verdelen, woordenschat, stellen, praten, luisteren. Zo leert uw kind wat een zelfstandig naamwoord is, maar het leert ook een eigen mening onder woorden te brengen, te discussiëren of creatief taal in zetten tijdens een opstel of het maken van een gedicht.

 

Naast de methode organiseert de Jozefschaal ook projecten, waarin de taal een centrale rol speelt.

Met projecten bijvoorbeeld moet er veel samengewerkt worden. Hoe je met elkaar communiceert is dan enorm belangrijk. Hoe beter je met elkaar kunt afspreken en overleggen, hoe meer tijd je over hebt om te werken aan de opdracht.  De jaarlijkse kinderboeken week is een voorbeeld van een project waar taal centraal staat. Tijdens die week wordt zowel het lezen gepromoot als het schrijven van een opstel. De kinderen kunnen dan een Griffel verdienen.

 

Werkvormen als het maken van een toneelstukje, het maken van een rap of het schrijven van een storyboard voor een animatie, zijn voorbeelden van hoe taal ingezet kan worden als creatief hulpmiddel bij de taalontwikkeling van een kind.

 

Door gebruik te maken van de methode Taal op Maat, het stimuleren en begeleiden van samenwerken tussen leerlingen en het aanmoedigen van creatief taalgebruik tijdens projecten en de creatieve vakken ontstaan er veel differentiatiemogelijkheden. Dit past goed bij onze manier van werken en de verschillende leerstijlen van onze kinderen.