Rekenen en wiskunde

De Jozefschool gebruikt tot en met groep 8 de nieuwe methode van Wereld in getallen.

In de groepen 3 tot en met 5 werken leerkrachten en kinderen met de traditionele 'papieren' methode. Vanaf groep 6 wordt er gewerkt met Snappet en gaan de kinderen een tablet gebruiken. Meer informatie over Snappet kunt u op onze website vinden.

 

In de rekenles leren we de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop kinderen tot een oplossing komen, mag verschillen. De nadruk ligt erop dat kinderen inzicht krijgen wat er bij de rekensommen gebeurt. We proberen kinderen te leren een aantal rekensommen op een handige manier uit het hoofd te maken. Ook leren de kinderen zelf tabellen en grafieken te lezen en te maken.
Als u met uw kind over rekenen praat, houdt u er dan rekening mee dat ze het vermenigvuldigen en delen tegenwoordig anders leren dan u van vroeger gewend bent.