Schrijven

​​​Schrijfonderwijs draagt er aan bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar, verzorgd en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. Kinderen leren op de Jozefschool schrijven met de methode Handschrift. Vanaf groep 4 schrijven wij met een vulpen. Deze vulpen krijgt uw kind van school. Bij oneigenlijk gebruik, dus door expres kapot maken of kwijtraken, vragen wij u een nieuwe vulpen zelf te bekostigen. Tegen inkoopprijs is op school een nieuwe pen te verkrijgen.