Snappet

Stel je eens voor dat er een middel was om alle kinderen op hun eigen niveau te volgen. Dat het mogelijk was een leerdoel aan te bieden en dat je als leerkracht precies kunt bijhouden welk kind problemen met dat leerdoel heeft. Dat  je per individueel kind verschillende leerdoelen kunt klaarzetten, waar het eventueel nog mee moet oefenen of dat het zelfs die les helemaal geen instructie hoeft te volgen, omdat het kind het leerdoel al beheerst. Dat je als leerkracht op één centraal punt alle vorderingen in de vakken taal, speling, rekenen, begrijpend lezen, studievaardigheden direct kon volgen en evalueren?  En dat middel biedt ook de mogelijkheid om een kind direct feedback te geven op elk antwoord dat het geeft.

 

Tien jaar geleden zou dit als onmogelijk zijn beschouwd en met de huidige traditionele papieren methodes is dat nog steeds onmogelijk. Hoewel de verschillende bekende taal-, reken- en overige methoden hun diensten hebben bewezen, gaan ze nog steeds uit van een traditionele aanpak van les geven: de methode bepaalt de leerlijn en de lessen en als de leerkracht deze lessen volgens plan uitvoert, ontwikkelen de kinderen zich. Over de rol die ICT daar in kan spelen hebben de grote uitgevers minder goed nagedacht, in ieder geval is technologie eerder bijzaak dan uitgangspunt. 

 

Snappet heeft het gebruik van technologie wél als uitgangspunt genomen om leerlingen en leerkracht het onderwijs te kunnen geven zoals in de eerste alinea beschreven. De organisatie Snappet heeft dan ook als missie om met technologische ontwikkelingen een veilig, open en adaptief onderwijsplatform te bieden dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Met adaptief wordt bedoeld dat het onderwijs zich aan de ontwikkeling van een kind kan aanpassen. De kinderen maken daarbij gebruik van tablets, die allemaal verbonden zijn met een digitale leeromgeving waarin de leerkracht alle lessen klaar zet. Via een dashboard kunnen alle leerlingen gevolgd worden.

 

Snappet wordt vaak verward met het ongelukkig gekozen 'tabletonderwijs'. Maar de tablets zijn een middel om les te geven, geen doel. De leerkracht moet nog steeds instructie geven en er wordt bijvoorbeeld ook nog gewerkt in een rekenschrift om sommen uit te rekenen, want de hele dag achter een tablet zitten is slecht, ook daar moeten we als school rekening mee houden.

 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat Snappet je onderwijs kan verbeteren, maar dat vergt wel een andere aanpak en zienswijze van de school en leerkracht. Daarnaast is het systeem afhankelijk van een goed werkend netwerk en moeten de tablets kunnen worden opgeborgen en opgeladen.

 

De Jozefschool werkt nu voor het derde jaar met Snappet. We hebben besloten om Snappet vanaf groep 6 in te gaan zetten om een balans te vinden tussen digitale en traditionele leermiddelen, die elke hun voor- en nadelen hebben. In de jonge vormingsjaren vinden wij het bijvoorbeeld belangrijk dat kinderen veel schrijven en bewegen. Elke jaar als de kinderen over gaan naar een nieuwe groep, wordt de leerstof steeds iets meer en moeilijker. Ook de onderlinge verschillen worden steeds groter, omdat we niet hetzelfde zijn. Om aan die verschillen te gemoed te kunnen komen, zetten we vanaf groep 6 Snappet in.

 

Dit schooljaar volgen de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, samen met de zorg-coördinator een begeleidingstraject, samen met andere scholen van de ASKO, om het gebruik van Snappet verder te optimaliseren. Tijdens deze begeleiding wordt ook gekeken naar de inzet van de weektaak, de aanpak van (hoog)begaafde leerlingen met Snappet en de noodzakelijk planning en administratie.

 

Voor verdere informatie en uitleg over Snappet, kunt u naar de volgende website gaan: nl.snappet.org

naamloos.png