Zelfstandig werken

Het zelfstandig werken maakt in alle groepen deel uit van het dag- en /of weekroosters.
Het zelfstandig werken neemt door de hele school een belangrijke plaats in. Voor de kleuters is zelfstandig werken en zelfstandig keuzes maken een dagelijks terugkerend iets. Vaak zie je dat in de leerjaren erna dit zelfstandig werken wat op de achtergrond raakt. Op de Jozefschool is dat niet het geval.
In de groepen 1 t/m 8 wordt de kinderen geleerd zelfstandig taken uit te voeren. In groep 1 en 2 werken de kinderen met een eigen laadje. In dit laadje zit de weektaak voor deze week. De taken zijn per week verschillend en worden ook aangepast aan het niveau van de kinderen. D.m.v. fotokaartjes van de materialen of hoeken weten de kinderen welke werkjes ze deze week zelfstandig moeten maken. 
Als ze een weektaak gemaakt hebben kleuren ze de “smiley” op hun weektaak strookje De kinderen mogen zelf kiezen wanneer ze hun taken in die week doen. In groep 1 starten de kinderen met 1 taak per week, dit wordt opgebouwd naar 3 taken per week aan het einde van het schooljaar. In groep 2 starten de kinderen met 3 taken per week, dit wordt opgebouwd naar 5 taken per week aan het einde van het schooljaar.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8, krijgen een weektaakformulier waarop opdrachten staan, die ze op school zelfstandig moeten maken. Zo leren we de kinderen zelf verant -woordelijk te zijn voor hun school- en huiswerk. Ze oefenen met het plannen van werk en leren hun tijd effectief te gebruiken. Deze vaardigheden komen in het voortgezet onderwijs uiteraard ook van pas. Door het frequent inroosteren van zelfstandig werken komt er voor de groepsleraar bovendien tijd vrij om in de eigen groep individuele leerlingen of groepjes kinderen extra te begeleiden. Het schept ruimte voor Zorg op Maat.

Zelfstandig leren als werkhouding
Hier ligt het accent op het uit je zelf willen leren en zelf verantwoordelijk willen zijn voor het resultaat. Op school krijgen jongeren hier niet veel kansen voor. Buitenschool komen ze hier veel meer mee in aanraking, ze krijgen veel meer kansen om deze houding te ontwikkelen. Te denken valt aan baantjes, taken thuis, de sportvereniging enz. Ze worden geacht bepaalde beslissingen te willen en te kunnen nemen. Op school zouden de leerlingen hier ook meer gelegenheid voor moeten krijgen. Om leerlingen meer uit zichzelf te laten leren moeten ze meer zeggenschap over hun schoolse situatie krijgen, meer eigen keuzes moeten kunnen maken. Dit leidt tot meer eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij het eigen schoolwerk.
Door het aanbieden van de leerstof op verschillende niveau‟s en met een grote hoeveelheid aan materialen zullen alle vormen van intelligentie geprikkeld worden. De leerlingen worden uitgedaagd tot optimale prestaties.
Onderdelen bij deze uitdagende leersituatie zijn:
  • Gedifferentieerde instructie
  • De thema tafel waarop kinderen hun eigen tentoonstelling kunnen inrichten
  • De kieskast met zeer veel voor de kinderen aantrekkelijk en uitdagend zelfcorrigerend (spel)materiaal
  • De mag-opdrachten van de weektaak
  • Computers om m.b.v. aanwezige programma‟s te werken aan werkstukken of spreekbeurten