Huibersschool

Rust, regelmaat en resultaat
Waarom is de Huibersschool zo’n fijne school?

 • Het is een kleine school, het onderwijsteam kent ieder kind en elke ouder.
 • De Huibersschool is een katholieke school. Dit draagt bij aan respect voor elkaar en aandacht voor normen en waarden, ook voor die van andere religies en culturen.
 • Kinderen in Amsterdam groeien op in een multiculturele samenleving. De Huibersschool is daar een afspiegeling van. De school is zeer kleurrijk en biedt plaats aan iedereen.
 • Er is ruimschoots aandacht voor creatieve vakken. Tijdens verkenningsuren kunnen kinderen meedoen aan bijvoorbeeld: drama, darts, fotografie, macramé, tekenen, schilderen en kleien. Zo leren ze hun talenten kennen.
 • Schoolreisjes en schoolkamp hebben een sociale invulling. Denk aan sportieve activiteiten (softbaltoernooi), de bonte avond (elke groep presenteert een dans, lied of toneelstuk) en als hoogtepunt: een boer meehelpen bij het verzorgen van koeien en paarden.
 • De school wil maatschappelijke betrokkenheid tonen en op kinderen overbrengen. Daarom wordt aan diverse actuele acties meegedaan. Zo is er geld bijeen gebracht voor Stichting Novib en deed de school mee aan een speelgoedactie voor kinderen op Haïti die slachtoffer waren van een aardbeving.
 • Kinderen kunnen zich opgeven voor schoolvoetbal, straatvoetbal en de avondvierdaagse.
 • Het kerstdiner is uniek te noemen.
 • De school heeft twee fantastische vakleerkrachten voor muziek en gym.
 • De school richt zich op de toekomst; nieuwe media spelen daarom een belangrijke rol in het lesprogramma.
 • Er is aandacht voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn.
 • De school kenmerkt zich door rust, regelmaat en resultaat.
 • Op de Bisschop Huibersschool leren kinderen rekening te houden met elkaar, vriendelijk met elkaar om te gaan, belangstelling te tonen voor anderen en samen problemen op te lossen. Naast deze sociale vaardigheden wordt hen op leergebied zoveel mogelijk bijgebracht, zodat zij na acht jaar volop kans hebben op succes in het voortgezet onderwijs.


Contactgegevens Huibersschool
Jacob Geelstraat 48
1065 VT Amsterdam
T 020 - 615 26 97
E ​huibers.info@askoscholen.nl
W www.huibersschool.nl